Valtice sd1821 Vinařská stodola

Novostavba Vinařská 100dola s chrámem vína v ulici Vinařská 407 podle návrhu kolektivu Jana Mléčky. Stavbu investora CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s. provedla Stavební firma JS – abacus, s.r.o.