Velká výroční porota

Výroční porota Stavba roku střední Čechy

Velká výroční porota se sešla ve východním křídle zámeckého paláce a po úvodním vystoupení spolkového předsedy Aleše Zahajského hlasování za organizační výbor řídil triumvirát gremiální viceprezident Jan Dufek, ředitel školy Jindřich Synek a průmyslník Pavel Kolář. Hlasovací lístky odevzdalo místopředsedkyni měšťanského výboru Janě Zahajské 32 porotců z řad odborných pedagogů stavební školy, referentů stavebního úřadu a představitelů různých profesí jako např. hygienička Marta Havlíčková, ředitel finančního úřadu Josef Herel, projektant Martin Škorpík, laureáti Jarmila Pavlíčková a Petr Adámek, starostové Miroslav Kaisler a Bohuslav Machůrka, ekonom Karel Sova nebo inspektor Jiří Hnilička.