Velká výroční porota

Ve středu 2. května se ve východním křídle zámeckého paláce v Kolíně uskutečnilo zasedání velké výroční poroty Stavba roku, organizovaném Obchodním grémiem Kolín, Městem Kolín a Střední odbornou školou stavební v Kolíně. Po oficiálním zahájení zasedání Alešem Zahajským vystoupili krajský zastupitel Josef Polák a jednatelka AVE Věra Suchomelová. Porotci vybírali ze 14 nominovaných stavebních děl, realizovaných na území Kolína a jeho přilehlém okolí v loňském roce. Velká výroční porota byla složena z odborných pedagogů, starostů okolních obcí, referentů stavebního úřadu a představitelů široké veřejnosti. Hlasování řídil triumvirát složený z gremiálního prezidenta, starosty města a ředitele školy.

První hlasování v kategorii o 9 pozemních stavbách řídil ředitel Jindřich Synek. Druhé hlasování v kategorii o 5 dopravních stavbách řídil průmyslník Pavel Kolář. Finálové hlasování, kterého se účastnilo 33 přítomných porotců, řídil starosta Vít Rakušan.

Hlavní cena

Hlavní výroční cenu získala rekonstrukce vily ASYS v Heverově ulici. V kategorii pozemních staveb získala budova čp. 249 nejprve 19 hlasů a ve finále 23 hlasů. A přitom se už několik let v odborných kruzích říká, že soukromá investice dnes těžko získává ocenění ve srovnání s velkými veřejnými investicemi. Navíc v posledních letech měly většinou navrch dopravní stavby.

Dopravní stavba

Veřejné uznání porota přiřkla revitalizaci levého labského ramene u Kmochova ostrova. V kategorii dopravních staveb získalo toto dílo 18 hlasů. Tento ostrov a jeho nejbližší okolí přitahuje prestižní ceny už několik let. Stačí si připomenout visutou lávku, amfiteátr nebo železniční lávku. Několik oceněných staveb na jedné fotce se jinde v Kolíně pořídit nedá. A to se tady výroční ceny udělují už dvě desetiletí.