Velká výroční porota

Oceněné stavby

Kategorie Stavba
hlavní výroční cena Stavba roku středních Čech fasády rondo-kubistických domů čp.129,130,131 ul. Na Hradbách, Kolín
pozemní stavby Kolínska bezbariérová zahrada Domova pro seniory v Kouřimi
dopravní stavby Kolínska parkoviště u nemocnice na parcelách 2539/18 a 2539/21 ul. Žižkova v Kolíně
stavby Nymburska cyklostezka Kostelní Lhota - Sadská
pozemní stavby Kolína rekonstrukce domova důchodců čp.64
stavby Kutnohorska vojtěšský akvadukt Bylanka na Žižkově, Kutná Hora

Zasedání velké výroční poroty se uskutečnilo ve vestibulu sportovní haly kolínské stavební školy při Brankovické ulici. Porotci hlasováním rozhodli o udělení výročních cen nejprve v 6 kategoriích a nakonec také rozhodli o udělení hlavní výroční ceny STAVBA ROKU STŘEDNÍCH ČECH. Pořad jednání uváděl gremiální tajemník Aleš Zahajský, který z pozice předsedy Okresní hospodářské komory zasedal v porotě se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Okresního úřadu už před 20 lety. A. Zahajský jako představitel organizačního výboru konstatoval, že zasedání bylo letos z hlediska počtu přítomných porotců největší.

Mezi porotci byly místní autority ze širokého společenského spektra, jako např. ředitel Obchodní akademie Dušan Zahrádka, architektka Michala Tesaříková, stavební inženýři Jaroslav Kubeš a Jaroslava Minaříková, vedoucí stavebního úřadu Stanislav Studnička, pedagog Otto Magát, projektant Jindřich Charvát nebo Hana Dědečková z kontrolní komise Sdružení zdravotně postižených, starosta Bohuslav Machůrka či Josef Belza, místopředseda Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Rozsáhlá pestrost hledisek porotců zvyšuje součinitel objektivnosti udílení výročních cen. Podle gestora Miroslava Kulhánka narostl také počet kategorií, když všechny vyhlášené kategorie byly tentokrát obsazeny a žádné kategorie se při nominačním rokování neslučovaly.

Po kategoriích jednotlivá hlasování řídili průmyslník Pavel Kolář z Obchodního grémia, pedagožka Lucie Rovenská ze Střední odborné školy stavební, obchodník Jan Dufek z obchodní korporace ASYS, filosof Milan Kořínek – předseda Svazu postižených civilizačními chorobami, podnikatel Jaroslav Kupr z předsednictva Spolkové rady a zástupce ředitele stavební školy Jiří Vokřál. Než Jan Dufek, jako úřadující Osobnost Kolína, svěřil finální hlasování řediteli kolínské stavební školy, řekl přítomným, že by si dovolil využít této příležitosti a popřál někomu, kdo zasvětil svůj život výchově a vzdělávání mládeže a podpoře sportovních aktivit mladých lidí i dospělých. A kdo vlastně vychovává ty, kteří realizují stavební díla a stavby, bez nichž bychom zde neměli zřejmě z čeho vybírat. Touto osobou je oslavenec ředitel stavební školy pan Jindřich Synek, kterému si při této příležitosti dovolím popřát k významnému životnímu jubileu pevné zdraví a hodně aktivních let, ve kterých bude mít prostor na realizaci prospěšných projektů.

Ředitel stavebky Jindřich Synek, měl při závěrečném hlasování nejtěžší úlohu, neboť hlasovací lístky měly vyznačeny jen názvy kategorií a nikoliv konkrétní stavební díla. Všechny stavby, které uspěly ve svých kategoriích, dostaly hlasy i ve finále. Podle ředitele J. Synka je pro školu důležité, že absolventi najdou rychle uplatnění na trhu práce a bude rád, když organizační výbor svěří generální obřad v září atriu stavební školy v Pražské ulici.