Výroční ceremoniál

Ve čtvrtek 1. září 2011 se v obřadní síni kolínské radnice uskutečnil výroční ceremoniál Stavba roku. Stavební obřad je tradičně vyvrcholení celé procedury udílení výročních cen, které organizuje Obchodní grémium Kolín, Město Kolín a Střední odborná škola stavební v Kolíně ve spolupráci se Spolkovou radou Kolína. Při obřadu byly slavnostně podepsány výroční certifikáty za veřejně oceněné dílo, které bylo v loňském roce realizováno na území města v kategorii pozemních staveb. Spolu s vrcholnými představiteli organizátorů listiny na konšelském stolci podepsala gremiální viceprezidentka Eva Rathousová a předsedkyně Sdružení osob postižených civilizačními chorobami Hana Dědečková. Certifikáty účastníkům výstavby nového sídla obchodní firmy AVE Kolín v lokalitě Na Háníně předávali průmyslník Pavel Kolář, bankéř Ivan Ivančo, místostarosta Tomáš Růžička a ředitel Jindřich Synek. Prestižní cenu za investora převzala jednatelka Věra Suchomelová. Na závěr stvrdil udělení prestižního ocenění svým podpisem k slavnostnímu zápisu do pamětní městské knihy Karel Sova, člen finančního výboru městského zastupitelstva.