Závěrečná etapa navrhování skončí se závěrem roku 2019

Organizační výbor upozorňuje veřejnost, že 31.12. bude ukončeno navrhování stavebních děl do ročníku 2019. Nominační návrhy mohou direktoriátu soutěže podat jen jmenovaní gestoři viz záložka KONTAKTY na tomto stawebu. S ohleden na tento termín musí případný podnět některému gestoru být předán přiměřeně dříve.

Potencionální navrhovatel z řad veřejnosti se přitom nemusí obávat, že doporučovaná stavba není pro svoji maličkost dostatečně vhodná aby byla nominací poctěna. Veřejnoprávní soutěž není koncipována pro megastavby a uspět před velkou výroční porotou může i drobná investice. Případnou nevhodnost objektu pro jeho umístění nebo vzhled (viz ilustrační kresba) redakce stawebu doporučuje ponechat na vybraném gestoru.